تاريخ : چهارشنبه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۲ | 13:59 | نویسنده : محمد نورزهي
هر گونه فشار بر روی این عصب می‌تواند باعث ایجاد درد در تمام طول عصب شود. این درد به‌طور تدریجی شروع شده و با گذشت زمان افزایش می‌یابد و در هنگام نشستن، برخاستن، عطسه و یا سرفه‌کردن نیز بدتر می‌شود.

 علائم

درد سیاتیک می تواند از یک درد خفیف گرفته تا ناتوانی و از کارافتادگی کامل متغیر باشد. احساس خارش، سوزش، بی‌حسی و ضعف عضلانی نیز وجود دارد.

 

- - 

درد عصب سیاتیک

-

درد عصب سیاتیک
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
حركتي كه در اين بخش به شما معرفي ميكنيم يكي از حركات نوين كششي است كه به تقويت عضله سياتيك كمك شاياني ميكند . روش انجام بدين ترتيب است بعد از گرم كردن بدن به شيوه حركات كششي پويا ابتدا در حالت ايستاده يكي از پاها را به جلو خم ميكنيم( ۹۰ درجه)بهتر است ابتدا پاي راست باشد بخاطر ساختارو موقعيت قرار گيري قلب و گردش بهتر خون ، سپس پاي عقب را تا حد امكان بموازات پاي جلو به سمت عقب ميكشيم و بر روي پنجه استقرار مي يابيم توجه نماييد زانوي عقب حتما و حتما ميبايست كاملا صاف و كشيده باشد در غير اينصورت بي فايده است ، همزمان دست مخالف پاي جلو با تيغه به سمت بالا با زاويه ۴۵ درجه همراستا با پاي عقب كشيده ميشود و دست موفق بصورت ۹۰ درجه مماس بر مهره هاي ۴ و ۵ كمر قرار ميگيرد توجه شود فقط ايندست ميبايست تماس جزيي با كمر داشته باشد . در اين حالت ۱۰ الي ۱۵ ثانيه بصورت ايستا همراه با تنفس منظم نگهداريم .
نكته اين ۱۵ ثانيه از وقتي شروع ميشود كه بدن كاملا استقرار يابد .همچنين حركت را بر روي هر پا بين ۵ تا ۸ بار انجام دهيد .
توجه داشته باشيد بعد از انجام كشش مطابق تصوير فوق(كه دست و پا موافقند) ، با دستها و پاها در جهت مخالف نيز اين حركت انجام شود


  • قالب پرشین بلاگ
  • گلریزون